Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 18, 2018

Det er mange som påstår at Batman: Arkham Asylum antagelig er tidenes beste lisensspill, og det er dette vi forsøker å enes om i denne episoden av Spillarkivet.

Videre diskuterer vi også hvorfor flaggermusmannens univers er så utrolig troverdig og hvilke Batman-filmer vi helst skulle klart oss uten, før det hele kulminerer i en sluttspurt for å avsløre det neste spillet vi skal spille før galskapen selv inntar oss.

Kontakt:
spillarkivetpod@gmail.com

https://www.facebook.com/spillarkivetpod/

Instagram: Spillarkivet

Logo:
Mateo Guerrero fra HalfLemonStudios

Mix: Henrik Dale

Musikk: Nick Arundel
            Ron Fish