Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2018

Espen har returnert til gamlelandet og vi tok en kjapp prat om hva han så der borte i det forgjettede land; Amerika.

Beklager kraftuttrykkene i starten av episoden.

Kontakt:
spillarkivetpod@gmail.com

https://www.facebook.com/spillarkivetpod/

Instagram: Spillarkivet

Logo:
Mateo Guerrero fra HalfLemonStudios

Mix: Henrik Dale