Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2019

Det blir blodig alvor idet Spillarkivet feirer sitt andre jubileum. Vi ser tilbake på året som har gått, blir enige om hvilke spill vi husker best, krangler om hvorvidt ordspill har livets rett og kommer med et par dårlige nyheter. Dette er ikke slutten.

Kontakt: spillarkivetpod@gmail.com 

https://www.facebook.com/spillarkivetpod/

Instagram: Spillarkivet

Tekniker: Henrik Dale

Mix: Espen Jansen

Musikk: Yoko Shimomura, Vincent Diamante, Matt Furniss, David Bergaud, Ryan Amon, Shinji Hosoe, Harry Gregson-Williams

Logo: Mateo Guerrero fra Half Lemon Studios