Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2017

I den første episoden av Spillarkivet reiser vi tilbake til det herrens år 1994 for å gi oss i kast med det som angivelig er et av de beste rollespillene Japan, og kanskje hele menneskeheten(?), har produsert – Final Fantasy VI.

Kontakt:
spillarkivetpod@gmail.com

https://www.facebook.com/spillarkivetpod/

Logo...