Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 18, 2018

Det er mange som påstår at Batman: Arkham Asylum antagelig er tidenes beste lisensspill, og det er dette vi forsøker å enes om i denne episoden av Spillarkivet.

Videre diskuterer vi også hvorfor flaggermusmannens univers er så utrolig troverdig og hvilke Batman-filmer vi helst skulle klart oss uten, før det hele...