Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2019

Vi tjuvstarter årets MediEvil-relansering ved å se tilbake på den merkelige PlayStation-klassikeren.

Har Sir Daniel FORTESQUEs første utflukt livets rett i det herrens år 2019, eller er dette et makkverk som burde forbli begravet i fortiden?

Ta fram din mest overdrevne tulleaksent, slip det magiske sverdet ditt...


May 11, 2019

Har du noensinne eid en PlayStation 2? Da er sannsynligheten stor for at du kjenner godt til duoen som står i sentrum for denne heseblesende episoden av Spillarkivet: Ratchet & Clank!

Det blir en nostalgisk episode hvor vi ikke bare ser nærmere på seriens opphav og utvikling, men også vier tid til de...