Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 11, 2019

I denne episoden tar vi for oss et eventyrspill som formelig knuser Richter-skalaen når det kommer til japanskhet.

999 (også kjent som 9 hours, 9 persons, 9 doors) er en relativt kort gåte-/visual novel-opplevelse med branching paths, store patatas og Agatha Christie-vibber oppetter øra. Og da kan du banne på at...